Hopp til hovedinnhold
Brick visual/LINK

Norges mest miljøvennlige skole?

Høsten 2019 stod nye Horten videregående skole klart for 1200 elever. Dette er landets første skolebygg som har blitt bygget som plusshus!

Nye Horten videregående skole er et nasjonalt pioner-prosjekt innen klima, energi og miljø. Høsten 2019 stod skolen klar for 1200 elever og 200 ansatte. For at det skulle bli et plusshus, ble det gjennomført en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene gjennom byggefasen. På taket er det et solcelleanlegg med en årlig produksjon på 500 000 kWh og dette, sammen med en dyptborede brønnpark med termisk lagring, bidro til at elevene denne høsten kunne starte på Norges første plusshus-skole!

Det er ble planlagt en rekke gjennomtenkte og helhetlige klimagrep. Skolen er bygget med stor andel bærekraftige materialer som massivtre, lavkarbonbetong og resirkulert stål. Dette bidrar til at bygget oppnår en reduksjon med 40 prosent av CO2-utslipp sammenlignet med et referansebygg. Byggeprosessen har vært tilnærmet fossilfri, og det har blitt lagt til rette for god gang-, sykkel- og kollektivdekning. 

KBN ønsker å rose Vestfold fylkeskommune med byggingen av nye Horten videregående skole - et godt eksempel på innovasjon og høy miljøambisjon!

Grønt lån

Vi tilbyr grønne lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer.

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån: Bygg

Utestående lån:

455 000 000 NOK

Estimert renterabatt:

5 294 154 NOK

Årlig energiproduksjon:

538 611 kWh*

Unngåtte utslipp:

433 tonn CO2*

*= KBNs andel

Se beregningsgrunnlaget for miljøeffekt