Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Informasjon om kunde

Om det skulle være spørsmål om skjemaet ta kontakt med låneadministrasjon på e-post: laneadministrasjon@kommunalbanken.no

1 Generell informasjon

F.eks 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom eller 85.100 Førskoleundervisning

Er organisasjonen underlagt lov om offentlige anskaffelser?
Har organisasjonen eierskap i andre selskaper?

2. Nøkkelpersoner

Hvilke roller som kan signere

Andre typer fullmakter:
Send inn skan av fullmakt sammen med øvrig dokumentasjon som nevnt på siste side.

3. Reelle rettighetshavere

Vennligst oppgi informasjon om fysiske personer som er reelle rettighetshavere, herunder forstått som den eller de fysiske personene som utøver kontroll over organisasjonen eller sammenslutningen.


4. Politisk eksponerte personer (PEP)

Informasjonen skal fylles inn for de personer som forestår den daglige ledelsen hos kunden, og for personer som kan, eller har handlet på vegne av kunden overfor Kommunalbanken. Dersom noen i selskapet innehar eller har innehatt en av stillingene spesifisert i vedlegget er de ansett som PEP. Dersom en reell rettighetshaver som nevnt i punkt noen av de oppgitt reelle rettighetshavere i pkt. c) i tillegg er PEP, skal de listes på ny her.


5. Bankforbindelser

Vennligst oppgi informasjon hvilke bankforbindelser som brukes til hvilke banktjenester

I hvilket omfang foretar organisasjonen utbetalinger til utlandet?
%
I hvilket omfang mottar organisasjonen innbetalinger fra utlandet?
%

6. Informasjon om midler

Hvor kommer driftsinntekt til organisasjonen fra?
Driver organisasjonen med næringsvirksomhet?
%

Kontanthåndtering

Hvordan håndterer organisasjonen straksbetalinger
Eiendeler

Gaver og sponsormidler

Hvor stor andel av organisasjonens midler stammer fra gaver og sponsormidler

7. Styring og kontroll

I forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter

Hvilken type entreprisemodell benytter organisasjonen?
Benytter organisasjonen

8. Andre spørsmål

Oppgi informasjon om store eller viktige kunder av organisasjonen
Oppgi informasjon om store eller viktige leverandører av organisasjonen:

9. Opplysningene er gitt av

Vennligst oppgi navnet ditt, din rolle i selskapet og kontaktinformasjon.

Husk å sende inn vedlegg som presisert på neste side.