Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Grønn prosjektliste

Her finner du en oversikt over prosjektene som er finansiert med KBNs grønne lån. Vi tilbyr grønne lån med lavere rente til prosjekter med en tydelig miljø- og klimaambisjon. Disse lånene er finansiert med grønne obligasjoner. Oversikten viser utestående lånesum, samt unngått og redusert klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) for de 376 prosjektene vi finansierer per 30. september 2022. Rapporterte CO2-ekvivalenter speiler andelen av prosjektet som vi finansierer.

Les mer om alle prosjektene, samt metodikk og styring i Miljøeffektrapport 2021 (pdf).

Antall grønne prosjekter:
0
Totalt utestående grønne lån:
0 kr
Klimagasser unngått og redusert årlig:
N/A

Metode

Informasjonen om prosjektene er innhentet fra kundene. Dataene er gjennomgått av KBN, men har hverken blitt etterprøvd av oss eller tredjepart. Beregningene av miljøeffekt (CO2e) av bygg, energieffektivisering og fornybar energi er gjort av KBN. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre prosjektenes effekt, men oppfordrer leseren til å være bevisst på at det er usikkerhet knyttet til beregningen av miljøeffekt av investeringer. 

Les mer om beregningsgrunnlag for miljøeffekt

Kontakt oss