Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Grønn prosjektliste

Her finner du en oversikt over prosjektene som er finansiert med KBNs grønne lån. Vi tilbyr grønne lån med lavere rente til prosjekter med en tydelig miljø- og klimaambisjon. Disse lånene er finansiert med grønne obligasjoner. Oversikten viser utestående lånesum, samt unngått og redusert klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) for de 488 prosjektene vi finansierer per 31. mars 2024. Rapporterte CO2-ekvivalenter speiler andelen av prosjektet som vi finansierer.

Les mer om alle prosjektene, samt metodikk og styring i Miljøeffektrapport 2023 (PDF 11MB).

Antall grønne prosjekter:
0
Totalt utestående grønne lån:
0 kr
Klimagasser unngått og redusert årlig:
N/A

Metode

Informasjonen om prosjektene er innhentet fra kundene. Dataene er gjennomgått av KBN, men har hverken blitt etterprøvd av oss eller tredjepart. Beregningene av miljøeffekt (CO2e) av bygg, fornybar energi og transport er gjort av KBN. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre prosjektenes effekt, men oppfordrer leseren til å være bevisst på at det er usikkerhet knyttet til beregningen av miljøeffekt av investeringer. 

Les mer om beregningsgrunnlag for miljøeffekt

Kontakt oss