Hopp til hovedinnhold

Strategi

Vi skal tilby attraktiv finansiering til kommunale investeringer over hele landet, fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet.

Vår strategi består av seks områder.

Kunden først

«KBN skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner, og vi skal sette kunden først i alt vi gjør.»

Bærekraftig samfunnsbygger

«Bærekraft skal gjennomsyre måten vi driver vår virksomhet på.»

Sterk markedsaktør

«KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner attraktiv finansiering.»

Grønn finans

«KBN skal bidra til at kundene lykkes med å nå klimamålene.»

Fremtidsrettet organisasjon

«KBN skal være en anerkjent kunnskapsbedrift på finansiering og utvikling av fremtidsrettede finansieringsløsninger for norske kommuner.»

Kundedrevet digitalisering

«Våre digitale løsninger skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen og bidra til forenkling og kvalitetsheving i egen virksomhet.»

Langsiktig partner for lokal velferd
KBN visjon

Verdier:

Åpen

Vi er åpen om vår virksomhet, deler kunnskap, og verdsetter mangfold.

Ansvarlig

Vi har integritet, utvikler og fornyer, og lærer av erfaring 

Tett på

Vi gjør hverandre gode, er engasjerte, og bygger varige relasjoner