Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Strategi

Vår verdiskaping skal balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold slik at avkastning over tid oppnås innenfor bærekraftige rammer.

Vår strategi består av fire områder

Kundens førstevalg

«Vårt hovedmål er at våre kunder skal ønske å benytte KBN til langsiktig finansiering av investeringer i velferd.»

Sterk markedsaktør

«KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner attraktiv finansiering.»

Ledende på grønn finans

«KBN skal være blant de ledende finansinstitusjonene på grønne finansieringsløsninger og innsikt som bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping.»

Kompetanse- og teknologidrevet

«Måten vi jobber på skal fremme læring, kunnskapsdeling og effektiv utnyttelse av teknologi.»

Vi finansierer morgendagens lokalsamfunn
KBNs visjon

Verdier


Åpen

Ansvarlig
 
Frampå