Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Strategi

Vi skal tilby attraktiv finansiering til kommunale investeringer over hele landet, fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet.

Vår strategi består av seks områder

Kunden først

«KBN skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner»

Sterk markedsaktør

«KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner attraktiv finansiering.»

Ledende på grønn finans

«KBN skal bidra til at kundene lykkes med å nå klimamålene.»

Digitalt førstevalg

«Våre digitale kunderettede løsninger skal oppleves som enkle og effektive i låneprosessen og bidra til god innsikt i gjeldsforvaltningen. Interne systemløsninger og fremtidsrettede teknologivalg skal frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid»

Fremtidsrettet organisasjon

«KBN skal være en anerkjent kunnskapsbedrift på finansiering og utvikling av fremtidsrettede finansieringsløsninger for norske kommuner.»

Bærekraftig verdiskaping

«Vår verdiskaping skal balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft»

Langsiktig partner for lokal velferd
KBNs visjon

Verdier:

Åpen

Vi er åpen om vår virksomhet, deler kunnskap, og verdsetter mangfold.

Ansvarlig

Vi har integritet, utvikler og fornyer, og lærer av erfaring 

Tett på

Vi gjør hverandre gode, er engasjerte, og bygger varige relasjoner