Hopp til hovedinnhold

Strategi

Vi skal tilby attraktiv finansiering til kommunale investeringer over hele landet, fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet.

Vår strategi består av seks områder

Kunden først

«KBN skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner, og vi drives av å sette kunden først.»

Sterk markedsaktør

«KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner attraktiv finansiering.»

Grønn finans

«KBN skal bidra til at kundene lykkes med å nå klimamålene.»

Digitalt førstevalg

«Våre digitale løsninger skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen og bidra til forenkling og kvalitetsheving i KBN.»

Fremtidsrettet organisasjon

«KBN skal være en anerkjent kunnskapsbedrift på finansiering og utvikling av fremtidsrettede finansieringsløsninger for norske kommuner.»

Bærekraftig verdiskaping

«Vår virksomhet skal balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping.»

Langsiktig partner for lokal velferd
KBNs visjon

Verdier:

Åpen

Vi er åpen om vår virksomhet, deler kunnskap, og verdsetter mangfold.

Ansvarlig

Vi har integritet, utvikler og fornyer, og lærer av erfaring 

Tett på

Vi gjør hverandre gode, er engasjerte, og bygger varige relasjoner