Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Strategi

Vår verdiskaping skal balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold slik at avkastning over tid oppnås innenfor bærekraftige rammer.

Vår strategi består av fem områder

Kunden først

«KBN skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner»

Sterk markedsaktør

«KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner attraktiv finansiering.»

Ledende på grønn finans

«KBN skal være blant de ledende finansinstitusjonene på områdene klimarisiko, grønne finansieringsløsninger, bærekraftsrapportering og innsikt som bidrar til bærekraftig utvikling.»

Digitalt førstevalg

«Våre kunder og ansatte skal foretrekke å bruke KBNs digitale løsninger fordi de gir ny innsikt, er effektive og gir gode beslutningsgrunnlag.»

Fremtidsrettet organisasjon

«Vår kultur skal preges av at vi fornyer kompetanse gjennom læring og kunnskapsdeling for å skape verdi for kundene våre.»

Vi finansierer morgendagens lokalsamfunn
KBNs visjon

Verdier


Åpen

Ansvarlig
 
Frampå