Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Økonomisk bærekraft

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

Vi er kommunal sektors største og viktigste långiver. Halvparten av sektorens lånefinansierte investeringer i skolebygg, barnehager, idrettshaller, eldrehjem osv. er finansiert av oss. Som en stor aktør med viktigste oppgave å tilby kommunene rimelig og stabil finansiering føler vi et særlig ansvar for å understøtte en langsiktig og bærekraftig gjeldsforvaltning. Gjennom kunnskapsdeling, dialog med kunden og digitale verktøy som KBN Finans ønsker vi å bidra til økt bevissthet om finansielle problemstillinger og best mulig beslutningsgrunnlag. Som systemviktig finansinstitusjon skal vi bidra til finansiell stabilitet.

Les om våre aktiviteter og mål for arbeidet med økonomisk bærekraft i vår integrerte årsrapport (pdf). 

Vårt bærekraftsarbeid

Slik jobber vi med miljømessig bærekraft

Slik jobber vi med sosial bærekraft