Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Låneveileder

 1. Innledning

  KBN mener det er viktig at kommunen har egne, begrunnede oppfatninger om rentevalg, risikonivå og hvordan låneprosessen skal foregå. Vi har derfor samlet nyttig informasjon i denne låneveilederen.  

 2. Gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

  Kommuneloven slår fast at kommunens økonomi skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Kommunens gjeld påvirker økonomien og derfor er det viktig å ha kunnskap om hvordan gjelden er sammensatt, egenskapene ved produktene og risikoen gjeldsporteføljen er utsatt for. 

 3. Sammenligning av lånetilbud

  For å sikre at fellesskapets midler forvaltes på en god måte er det viktig at man beregner rentekostnaden på en korrekt måte. Alle gebyrer og omkostninger må tas med i beregningen når ulike lånetilbud skal sammenlignes. Det innebærer at effektiv rente og rentekonvensjoner må tas med i beregningen.

 4. Finansielle begreper

  Nedenfor forklares relevante finansielle begreper.