Hopp til hovedinnhold

Kundehistorier

Åpning av Dælibekken bidrar til mer fisk og mindre flom

Bærum kommune gjenåpner Dælibekken for å gjøre bekken levelig for fisk igjen. Dette bidrar både til bedre overannshåndtering og til at bekken blir levelig for fisk igjen.

Biogassanlegget på Grødaland

Rogaland utnytter unike fordeler for produksjon av biogass

Ved IVAR Renseanlegg Grødaland produseres det omtrent 4 500 000 m3 biogass årlig. Det tilsvarer drivstoff-forbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15 000 km.

Moderne teknologi gir enklere kildesortering og mer gjenvinning

IVARS toppmoderne ettersorteringsanlegg på Forus sorterer restavfallet for innbyggerne.

Miljøgate i Fitjar – et system for overvannshåndtering

Fitjar Kommune har som et ledd i klimatilpasningsarbeidet oppført et eget system for overvannshåndtering  en miljøgate.

Klimatiltak ved avslutning av deponi

Krødsherad kommune velger gjør en rekke tiltak for å redusere forurensningen ved avslutning av deponi Slettemoen.

Fossilfri anleggsplass for smarte energiløsninger

Oslo kommune har valgt nyskapende energiløsninger for Nye Jordal Amfi, kommunens nye hovedarena for ishockey. Hallen skal i tillegg bygges fossilfritt.