Hopp til hovedinnhold

Vårt bærekraftsarbeid

Vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig verdiskaping. Vi stiller krav og stiller opp.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene er tett sammenkoblet og må nås samlet. Vi har identifisert disse fire målene som områder hvor vi kan gjøre en forskjell gjennom vår virksomhet.

Mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og nettverk for å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Sammen har vi utviklet et klimarisikoverktøy for kommunesektoren.
Test din kommunes klimarisiko

Som medlem av Skift er vi en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.
Om Skift

Vi jobber sammen om lokalt klimaarbeid, og deler ut prisen for årets lokale klimatiltak.
Årets vinnere

Vi samarbeider om å formidle kunnskap om lokal klimarisiko, og har gitt ut heftet Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune?
Les heftet (pdf)

Flere samarbeidspartnere

Vi reduserer eget karbonavtrykk

Som miljøfyrtårnbedrift arbeider vi for et godt arbeidsmiljø med arbeidsglede, motivasjon og lavest mulig sykefravær.
Mer om vår sertifisering


Interessentdialog

Vårt arbeid med bærekraft er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av vår virksomhet, eller som selv kan påvirke virksomheten på en vesentlig måte. Dette inkluderer kunder, medarbeidere, eier, styret, myndigheter, investorer og samfunnet for øvrig. Vi avstemmer jevnlig våre prioriteringer for bærekraft med våre viktigste interessenter og gjennomfører en ny vesentlighetsanalyse i 2019.

Bærekraftsrapportering

Vi følger retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) for rapportering av bankens arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. 

Vi rapporterer på arbeidet med bærekraft i vår integrerte årsrapport.

Retningslinjer for samfunnsansvar

Vi stiller krav om bærekraftig atferd til oss selv, våre leverandører og våre kunder, og vi legger listen litt høyere hvert år.

Vi stiller opp for våre kunder, blant annet gjennom kunnskapsdeling, digitale løsninger og bærekraftige produkter.

Overordnede retningslinjer for bærekraft

Kontakt oss