Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vilkår

Disse vilkårene gjelder for deg som besøker våre nettsider eller benytter våre innloggede løsninger. Ved å bruke eller laste ned informasjon fra nettsidene aksepterer du at disse vilkårene gjelder for deg og din bruk.

1.    Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Kommunalbanken (KBN) benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på din datamaskin eller annen enhet for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst nekte lagring av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler på din pc, kan dette slås av i nettleseren din.

Ved å trykke på kakesymbolet med piler, nederst til venstre på skjermen, kan du administrere bruken av informasjonskapsler. 

 

 

2.    Personvern

I KBN tar vi personvern på alvor. Vi har utarbeidet en egen side med informasjon om personvern og vår personvernerklæring

3.    Innhold og ansvarsbegrensninger

Våre nettsider er kun opprettet for å gi informasjon om vår virksomhet og vår rolle i samfunnet. Informasjonen på nettsidene er kun for informasjonsformål og er ikke ment som rådgivning eller anbefalninger. Bruk av informasjon på våre nettsider skjer på eget ansvar og risiko. Priser, kurser og verdier som er tilgjengelig på våre nettsider er kun veiledende. Våre kundekontakter hjelper deg gjerne med å utarbeide bindende tilbud.

KBN arbeider for å sikre at informasjonen på våre nettsider er korrekt, oppdatert og tilgjengelig. Likevel kan feil forekomme og vi fraskriver oss ansvar for feil, uklarheter og mangler ved informasjonen på våre nettsider. Vi fraskriver oss også ansvar for manglende tilgjengelighet på våre nettsider.

KBN påtar seg ikke noe ansvar for materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre skulle inneholde linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler.

KBN tar ikke ansvar for skader, tap eller kostnader som bruk av nettsidene kan årsake eller medvirke til.

4.    Rettigheter

KBN beholder alle rettigheter til egenprodusert innhold på våre sider. Uautorisert bruk av informasjon eller innhold er ikke tillatt. Ved spørsmål om rettigheter til innhold fra tredjeparter må aktuell tredjepart forespørres.

5.    Verneting

Partene er enige om at eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal løses etter norsk rett. Oslo tingrett er verneting. Utenlandske parter fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som er tilknyttet disse vilkårene fremmes for Oslo tingrett. Parter med verneting i utlandet kan, uavhengig av det over, saksøkes av Kommunalbanken ved slikt verneting.

6.    Utenlandske besøkende

Informasjonen er ikke ment å deles til personer eller virksomheter i andre jurisdiksjoner eller land der distribusjon eller bruk av slik informasjon skulle stride mot lov eller annet relevant regelverk.

Vi gjentar at informasjonen på våre nettsider kun er til informasjonsformål.