Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Etikk

Etikk er en sentral del av KBNs bærekraftsarbeid. Vår virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk standard.

Alle ansatte og ledere skal opptre i samsvar med KBNs etiske retningslinjer. Det gjennomføres årlige etikksamlinger og dilemmadrening for ansatte. 

KBN utarbeider hvert år mål for arbeidet med etikk. Dette kan du lese mer om i årsrapportene.

Mangfold og likestilling

KBN arbeider målrettet og systematisk for mangfold og likestilling i egen organisasjon og målene skal følges opp med konkrete tiltak i bankens virksomhetsplan. Målsettingen er å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer og i alle enheter. 

KBN utarbeider hvert år mål for arbeidet med mangfold og likestilling. Dette kan du lese mer om i årsrapportene.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Les om KBN og åpenhetsloven

Varsling

Les våre rutiner for varsling