Hopp til hovedinnhold

Etikk

Etikk er en sentral del av KBNs bærekraftsarbeid. Vår virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk standard.

Alle ansatte og ledere skal opptre i samsvar med KBNs etiske retningslinjer. Det gjennomføres årlige etikksamlinger og dilemmadrening for ansatte. 

KBN utarbeider hvert år mål for arbeidet med etikk. Dette kan du lese mer om i den integrerte årsrapporten (pdf).

Mangfold og likestilling

KBN arbeider målrettet og systematisk for mangfold og likestilling i egen organisasjon og målene skal følges opp med konkrete tiltak i bankens virksomhetsplan. Målsettingen er å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer og i alle enheter. For å opprettholde kjønnsbalansen i banken og forsterke fokuset på mangfold har styret, med virkning fra 2016, vedtatt særskilte retningslinjer for arbeidet med mangfold og likestilling.

KBN utarbeider hvert år mål for arbeidet med mangfold og likestilling. Dette kan du lese mer om i den integrerte årsrapporten (pdf).

Varsling

Les våre rutiner for varsling