Hopp til hovedinnhold

Grønne obligasjoner

Våre grønne obligasjoner finansierer prosjekter som løser framtidens klimautfordringer i dag.

Grønne penger til grønne løsninger

Utestående grønne obligasjoner

I takt med vår voksende portefølje på utlån, har vår utstedelse av grønne obligasjoner fortsatt å øke. KBN har i dag tilsvarende 17,7 milliarder NOK utestående i grønne obligasjoner, fordelt på SEK, NOK, USD og AUD. 

Klimagassutslipp spart med KBNs grønne lån

Antall prosjekter:
246
Totalt utestående:
21,69 mrd. kr.
CO2e unngått + redusert:
51 827 tonn

 

Kontakt oss