Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kredittrating

Moody’s Investor Service og Standard & Poor’s gir KBN høyest mulige kredittrisikorating (Aaa/AAA, Stable/Stable). Finansdepartementet har identifisert KBN som en av fire systemviktige banker i Norge.

Ratingen er basert på at KBN er et statlig heleid aksjeselskap, har en solid kapitalbase, konservativ risikoprofil og kun tilbyr lån til norske kommuner og fylkeskommuner med svært god kredittverdighet. 

Ratingbyråene gjennomfører kontinuerlige vurderinger av KBN.

KBNs ansvarlige obligasjonslån er ratet Aa3/AA+.

  Langsiktig Kortsiktig Fremtids-perspektiv
Moody's
Investors Service
Aaa P-1 Stabil
Standard & Poor's   AAA A-1+ Stabil

 

Ratingrapporter

KBN Moody's Credit Opinion (05/23)

KBN S&P Research Update (06/23)

Ratingrapport for Norge

Kingdom of Norway Rating Report (Moody's) (pdf)

Andre rapporter:

Moody's Nordic Specialist Lenders FAQ (05/2018) (pdf)

Kontakt oss