Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kommunesektoren

KBNs låntakere representerer svært lav kredittrisiko. Dette skyldes blant annet robust økonomi og et solid regelverk.

Norges kommuner og fylkeskommuner utgjør en sentral del av den nasjonale økonomien og har ansvar for en stor del av oppgavene knyttet til velferd og infrastruktur.

Kommunesektoren får store deler av sine inntekter gjennom et statlig inntektssystem som skal utjevne forskjeller mellom kommunene og sikre et likeverdig tjenestetilbud på landsbasis.

Kommunesektoren er ansvarlig for tjenester som helse, utdanning, transport og infrastruktur.

KBN tilbyr lån til kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper, samt andre selskaper med kommunal garanti. KBN tilbyr ikke lån til private tredjeparter eller kommersielle prosjekter

Det er tre forvaltningsnivåer som skal ivareta befolkningens behov. KBNs låntagere er kommuner og fylkeskommuner:

norwegian municipalities

Kontakt oss