Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Sosial bærekraft

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

For oss som arbeidsgiver og innkjøper handler dette om å stille høye forventninger til etisk og bærekraftig atferd hos oss selv, våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Sosial bærekraft henger tett sammen med økonomisk og miljømessig bærekraft. Vårt arbeid med å sikre stabil og rimelig finansiering, synliggjøre og bidra til å redusere risiko og tilby lavere rente for klimariktige investeringer, bidrar til at kommunene effektivt kan tilby sine innbyggere viktige velferdstilbud som reduserer forskjeller og gir større muligheter.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Sammen med Ungt Entreprenørskap Norge skal vi rette oppmerksomheten mot sosialt entreprenørskap og bærekraft i ungdomsskolen gjennom programmet Elevbedrift. Vi gleder oss til å se hva elevene får til! Les mer om samarbeidet her.

Les mer om våre aktiviteter og mål for arbeidet med sosial bærekraft i vår integrerte årsrapport (pdf)

Vårt bærekraftsarbeid

Slik jobber vi med økonomisk bærekraft

Slik jobber vi med miljømessig bærekraft