Hopp til hovedinnhold

Innlånsprogram

KBN finansierer utlån til kommunal sektor med innlån i kapitalmarkedene. KBN har utviklet et globalt innlånsprogram gjennom jevnlige benchmarkutstedelser i amerikanske dollar og euro, samt i andre internasjonale markeder. I tillegg tilbys private plasseringer og obligasjonslån i utvalgte retailmarkeder.

KBN foretar innlån hos ulike investortyper i ulike regioner, og jobber kontinuerlig med å utvide den internasjonale investorbasen. En suksessfaktor er KBNs evne til å møte etterspørsel etter ulike valutaer og løpetider, i tillegg til kort responstid på nye produkter. KBN benytter flere dokumentasjonsplattformer som gir tilgang til både nasjonale og internasjonale investorer.

Innlånsstrategi

KBN forventer å utstede rundt 90 milliarder NOK i 2021. 

I 2020 utstedte KBN totalt 100 milliarder NOK gjennom 37 individuelle transasjoner i totalt 6 forskjellige valuta.

Graf markets 2018.png  Graf geography 2018.png  

Benchmarkobligasjoner 

KBNs største marked for benchmarkutstedelser er amerikanske dollar. På årsbasis utsteder KBN mellom 2 og 4 benchmarkobligasjoner i dette markedet.  For å utvide investorbasen ytterligere, samt å øke tilstedeværelsen i kapitalmarkedet, valgte KBN i 2014 å utvikle sitt innlånsprogram videre ved å utstede benchmarkobligasjoner i Euro. KBN har ambisjoner om å bli en aktiv utsteder i euromarkedet. KBNs  benchmarkutstedelser  er rettet mot investorer fra hele verden og løpetidene som tilbys varierer fra to til 10 år.

Nylige USD benchmarkutstedelser:

 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med oppdateringer på vår aktivitet i de internasjonale kapitalmarkedene?

 

For ytterligere informasjon om KBN og vår innlånsaktivitet:

KBN Investorpresentasjon - Oktober 21.pdf

Kontakt oss