Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Innlånsprogram

KBN finansierer utlån til kommunal sektor med innlån i kapitalmarkedene. KBN har utviklet et globalt innlånsprogram gjennom jevnlige benchmarkutstedelser i amerikanske dollar og euro, samt i andre internasjonale markeder. I tillegg tilbys private plasseringer og obligasjonslån i utvalgte retailmarkeder.

KBN foretar innlån hos ulike investortyper i ulike regioner, og jobber kontinuerlig med å utvide den internasjonale investorbasen. En suksessfaktor er KBNs evne til å møte etterspørsel etter ulike valutaer og løpetider, i tillegg til kort responstid på nye produkter. KBN benytter flere dokumentasjonsplattformer som gir tilgang til både nasjonale og internasjonale investorer.

Innlånsstrategi

KBN forventer å utstede rundt 80-100 milliarder NOK i 2023. 

I 2022 utstedte KBN totalt 92 milliarder NOK gjennom 45 individuelle transasjoner i totalt 10 forskjellige valuta.

Graf geografi.pngGraf marked.png    

Benchmarkobligasjoner 

KBNs største marked for benchmarkutstedelser er amerikanske dollar. På årsbasis utsteder KBN mellom 2 og 4 benchmarkobligasjoner i dette markedet.  For å utvide investorbasen ytterligere, samt å øke tilstedeværelsen i kapitalmarkedet, valgte KBN i 2014 å utvikle sitt innlånsprogram videre ved å utstede benchmarkobligasjoner i Euro. KBN har ambisjoner om å bli en aktiv utsteder i euromarkedet. KBNs  benchmarkutstedelser  er rettet mot investorer fra hele verden og løpetidene som tilbys varierer fra to til 10 år.

Nylige USD benchmarkutstedelser:

 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med oppdateringer på vår aktivitet i de internasjonale kapitalmarkedene?

 

For ytterligere informasjon om KBN og vår innlånsaktivitet:

KBN Investorpresentasjon - Oktober 22.pdf

Kontakt oss