Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Innlånsprogram

KBN finansierer utlån til kommunal sektor med innlån i kapitalmarkedene. KBN har utviklet et globalt innlånsprogram gjennom jevnlige benchmarkutstedelser i amerikanske dollar og euro, samt i andre internasjonale markeder. I tillegg tilbys private plasseringer og obligasjonslån i utvalgte retailmarkeder.

KBN foretar innlån hos ulike investortyper i ulike regioner, og jobber kontinuerlig med å utvide den internasjonale investorbasen. En suksessfaktor er KBNs evne til å møte etterspørsel etter ulike valutaer og løpetider, i tillegg til kort responstid på nye produkter. KBN benytter flere dokumentasjonsplattformer som gir tilgang til både nasjonale og internasjonale investorer.

Innlånsstrategi

KBN forventer å utstede rundt 100 milliarder NOK i 2024. 

I 2023 utstedte KBN totalt ca. 75 milliarder NOK gjennom 47 individuelle transasjoner i totalt 10 forskjellige valuta.

Markeder 2023

Klikk på bildet for større versjon

 

Geografi 2023

Klikk på bildet for større versjon

Benchmarkobligasjoner 

KBNs største marked for benchmarkutstedelser er amerikanske dollar. På årsbasis utsteder KBN mellom 2 og 4 benchmarkobligasjoner i dette markedet.  For å utvide investorbasen ytterligere, samt å øke tilstedeværelsen i kapitalmarkedet, valgte KBN i 2014 å utvikle sitt innlånsprogram videre ved å utstede benchmarkobligasjoner i Euro. KBN har ambisjoner om å bli en aktiv utsteder i euromarkedet. KBNs  benchmarkutstedelser  er rettet mot investorer fra hele verden og løpetidene som tilbys varierer fra to til 10 år.

Nylige USD benchmarkutstedelser (i prosent)

Klikk på bildet for større versjon

 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med oppdateringer på vår aktivitet i de internasjonale kapitalmarkedene?

 

For ytterligere informasjon om KBN og vår innlånsaktivitet:

KBN Investor Presentation - Jan 24.pdf

Kontakt oss