Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Selskapsinformasjon

Kommunalbanken AS er blant Norges største finansforetak og en nasjonal systemviktig finansinstitusjon.

Selskapet tilbyr stabil, kostnadseffektiv og
langsiktig lånefinansiering til kommunesektoren.

KBN er heleid av den norske stat ved Kommunal- og distriktsdepartementet. Staten utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen og utnevner bankens styre og representantskap.

Mer om oss

Eierskap og formål

Ledergruppen

Styret

Representantskap

Vedtekter

Protokoller fra generalforsamling

Etikk

Åpenhetsloven

Attester og erklæringer:

Firmaattest (pdf)

Gyldig finansforetak (pdf)

Attest for skatt og merverdiavgift (pdf)

HMS- og miljøerklæring (pdf)

Sertifikat miljøfyrtårn (pdf)

Utfyllende retningslinje om skatteadferd (pdf)

Wolfsberg-prinsippene (pdf)

I snart 100 år har Kommunalbanken sørget for at norske kommuner har kunnet finansiere lokal velferd til gode betingelser.