Hopp til hovedinnhold

Selskapsinformasjon

Kommunalbanken AS er blant Norges største finansforetak og en nasjonal systemviktig finansinstitusjon.

Selskapet tilbyr stabil, kostnadseffektiv og
langsiktig lånefinansiering til kommunesektoren.

KBN er heleid av den norske stat ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Staten utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen og utnevner bankens styre og representantskap.

KBNs historie

I 1927 ble Norges Kommunalbank etablert med mål om å få kommunene ut av en vanskelig gjeldssituasjon.

Les hele KBNs historie

Mer om oss

Eierskap og formål

Ledergruppen

Styret

Representantskap

Vedtekter

Protokoller

Attester og erklæringer:

Firmaattest (pdf)

Gyldig finansforetak (pdf)

Attest for skatt og merverdiavgift (pdf)

HMS- og miljøerklæring (pdf)

Sertifikat miljøfyrtårn (pdf)