Hopp til hovedinnhold

Miljømessig bærekraft

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.

Vi skal være en pådriver for grønne investeringer i kommunesektoren og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi var først i Norge med å tilby grønne, rabatterte lån til klimariktige investeringer i kommunene. De grønne utlånene finansieres med grønne obligasjoner som vi utsteder i internasjonale kapitalmarkeder. Vi gjorde vårt første grønne innlån i 2010 og er Norges mest aktive grønne utsteder.

Rammeverket for grønne obligasjoner (Green Bond Framework), som også definerer prosessene for tildeling av grønne lån, utbetaling av midler og rapportering, har gjennomgått en tredjepartsvurdering fra CICERO Senter for klimaforskning. CICERO har gitt rammeverket karakteren «medium green» og karakteren «Excellent» for aspektene som går på styring.

Les mer om våre aktiviteter og mål for arbeidet med miljømessig bærekraft i vår integrerte årsrapport (pdf).

Les mer om klimarisiko i kommunene

Vårt bærekraftsarbeid

Vi er en miljøfyrtårnbedrift

Les mer om vår sertifisering

Slik jobber vi med økonomisk bærekraft

Slik jobber vi med sosial bærekraft