Hopp til hovedinnhold

Søk om tilgang til kundeportalen

I kundeportalen kan du få full oversikt over ditt kundeforhold til KBN, dine låne og garantiner, og tilgang til relevante lånedokumenter. Du kan også forespøre om nye lån eller endringer i eksisterende lån og lage tilbudsforespørsler som kan sendes til flere.


Kontaktinformasjon