Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kan behandle 3 300 liter vann i sekundet

I Rogaland ligger Langevatn vannbehandlingsanlegg. Anlegget er et av de største i landet, og har kapasitet til å behandle 3 300 liter vann i sekundet.

Hvorfor må vannet renses?

Produksjon av drikkevann starter med nedbør som samles opp i innsjøer. Det ser kanskje rent ut, men med nedbøren følger en del uønsket organisk materiale. Vannet får en brun farge, lukt og smak. I tillegg kan avføring fra dyr i nærheten inneholde bakterier, virus og parasitter. Nedbøren er også sur og har et lavt innhold av kalsium – det tærer på vannrørene.

Heldigvis finnes det gode vannbehandlingsanlegg. På Langevatn vannbehandlingsanlegg fjernes alle mikroorganismer, lukt og smak fra vannet. Samtidig reduseres fargen, og de sørger for at det ikke tæres på vannrørene.

Resultatet er godt og rent vann til ni kommuner i Rogaland!

Renseprosessen

Behandlingen av drikkevannet skjer ved at vannet tilsettes ozon og ledes over i et ozonkontaktkammer. I kammeret reagerer ozonet med fargemolekyler og spalter disse ned i mindre deler. I dette trinnet reduseres farge, lukt og smak.

Vannet tilsettes så CO2 for å redusere pH, og filtreres gjennom et marmorfilter. Den lave pHen i vannet løser opp marmorsteinen slik at pH økes og vannet blir alkalisert. Marmorfilteret fjerner også partikler i vannet.

Neste trinn i prosessen er filtrering gjennom biofilter. Her blir de spaltede fargemolekylene fra ozontrinnet spist opp av bakterier. Vannet gjennomgår videre et desinfiserende trinn hvor vannet behandles med UV-lys. Dette inaktiverer mikroorganismer. Til slutt blir vannet tilsatt en liten mengde klor som en ekstra barriere.

Nå er vannet klart og går ut i en 31 kilometer lang hovedledning som kommunene kobler seg på.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

 

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

472 968 302 NOK*

Totalkostnad:

1 100 000 000 NOK

Kategori:

Vann og avløp

*=per 26.10.2022