Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Lån med sertifikatvilkår

Lån med sertifikatvilkår er korte lån som må refinansieres ved forfall. 

  • Løpetid normalt 3-12 måneder
  • Må refinansieres ved forfall

Denne typen lån er egnet for kommuner som har kapasitet og kompetanse til å håndtere en mer sammensatt gjeldsforvaltning. Det må etableres rammer for bruk av sertifikatlån. Rammene må vurderes opp mot kommunelovens krav om å ikke ta vesentlig finansiell risiko og at løpende betalingsforpliktelser skal kunne innfris ved forfall.

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 12 måneder
Rentefastsettelse I henhold til avtale
Avdrag Avdragsfritt
Rentebinding Hele lånets løpetid
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur
Renteberegningsmetode Faktisk / 365 dager
Oppsigelse av lån
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev