Hopp til hovedinnhold

Årskonferansen 2020

Velkommen til KBNs årskonferanse med tittel "Bærekraftige kommuner?"

Dato: 30. januar 2020
Tidspunkt: 10.00 - 18.00
Sted: Oslo Konserthus
Varighet: 1 dag

2020-2030 kan bli det mest utfordrende tiåret i fredstid. Kommune-Norge skal håndtere en hverdag hvor vi blir langt flere eldre per yrkesaktiv, hvor samfunnet skal omstilles fra fossilt til fornybart, og der dette skal gjøres samtidig som det økonomiske handlingsrommet blir mindre.

Viktige tema i løpet av dagen:

  • Hvordan blir det økonomiske og politiske handlingsrommet frem mot 2030?
  • Hvordan kan kommunene jobbe med FNs bærekraftsmål?
  • Hvordan få til bærekraftig næringsutvikling i kommunene?
  • Hvilke klimaendringer må vi planlegge for?

Mange kommuner er godt i gang med forberedelsene til nye tider. Vi inviterer til en lærerik dag med spennende foredragsholdere  fra politikk, næringsliv og kommunal sektor som deler sine ideer og erfaringer. Meld deg på konferansen og bli med i diskusjonen om hvordan vi best løser utfordringene og skaper nye og bedre tjenester i kommunene.

 

Påmeldingfristen er 28.januar.

Deltakeravgift: 1250,- ekskl. mva