Hopp til hovedinnhold

Kundeseminar på Sola

Velkommen til en lærerik dag på kundeseminar - i år på Sola Strand Hotel.

02. desember 2021
10.00 - 15.00
Sola Strand Hotel (Ellens utsikt)
Gratis

  Også i 2021 ønsker vi velkommen til kundeseminar! Vi håper at seminarene kan gjennomføres fysisk og har bestilt møtelokaler hvor gjeldende smittevernstiltak kan opprettholdes

  Endelig program er under utarbeidelse, men hovedfokuset i årets kundeseminar vil være disse områdene:

  1. Videre økonomisk utvikling nasjonalt og globalt – når kommer renteoppgangen?

  Tom Pehrsen gir status på effektene av korona,  gjenåpningen av samfunnet og hva slags globale utviklingstrekk som vil bli viktig framover. Hva slags renteutvikling kan vi forvente i årene framover?

  2. Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss

  Gjennom praktiske eksempler fra kundene legger vi opp til diskusjoner omkring hva som er fornuftige rentestrategier og en god finansrapportering.

  3. Bli ekspert i bruk av KBNs verktøykasse (KBN Finans og KBN Kundeportal)

  Vi fokuserer på områder etter ønsker fra deltagerne for å få bedre nytte av våre verktøy.

  4. Kostra-tall og presentasjon av KBNs kreditmodell for kunden

  Vi presenterer siste utvikling i kostra-tallene for regionen og vil samtidig gi en smakebit på nyutviklet løsning med økonomiske nøkkeltall.

   

  Vi kommer tilbake med program. Vi tilpasser også gjerne programmet ut ifra ønsker og behov!