Hopp til hovedinnhold

Årskonferansen 2020 – Bærekraftige kommuner?

2020-2030 kan bli det mest utfordrende tiåret i fredstid.

07.01.2020 / Nyheter

Vi skal håndtere en hverdag hvor vi blir langt flere eldre per yrkesaktiv, hvor samfunnet skal omstilles fra fossilt til fornybart, og der dette skal gjøres samtidig som det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Hvor godt vi lykkes med denne omstillingen avhenger i stor grad av Kommune-Norge.

Den 30.januar på KBNs årskonferanse 2020 forsøker vi å få svar på hva som skal til for å sikre økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige kommuner for framtiden. Påmeldingsfristen er 28.januar.

Vi starter med en situasjonsbeskrivelse fra sjeføkonomenes ståsted. Torbjørn Eika fra KS, Nina Skrove Falch fra YS og Jan L. Andreassen fra Eika gir oss kalde fakta om og forventninger til utviklingen i demografi, arbeidsmarked og kommuneøkonomi det neste tiåret. Deretter møtes Aps og Høyres fremste finanspolitikere, Hadia Tajik og Henrik Asheim til debatt om stortingsperiodens viktigste dokument, Perspektivmeldingen, som legges frem allerede til våren. Debattene ledes av Hege Ulstein, som er politisk kommentator og forfatter. 

Nyslått klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har tatt på seg en svært krevende oppgave med å meisle ut politikken som gjør at Norge når målet om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. For å lykkes må han ha kommunene med på laget. På årskonferansen kommer den ferske statsråden for å snakke om hvordan staten og kommunal sektor må samarbeide for å nå målene.  

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Lokal og regional sektor har en nøkkelrolle i å oppfylle målene. Anslagsvis 65 prosent av de 169 delmålene kan ikke oppfylles uten omfattende deltakelse av eller samordning med lokale og regionale myndigheter. FN-sambandet og Arendal kommune gjester årskonferansen for å gi råd og innspill til hvordan kommunene kan jobbe med bærekraftsmålene og involvere innbyggerne i arbeidet.

Samspillet mellom kommuner og næringsliv er avgjørende for å få til et grønt skifte med både økonomisk og sosial verdiskaping, grønne arbeidsplasser og en bærekraftig kommuneøkonomi. Vi får besøk av blant andre investor Jens Ulltveit-Moe, Rana-ordfører Geir Waage og Ferd-eier Johan H Andresen i denne delen av konferansen.

Dette og mye mer står på programmet for tiårets første årskonferanse for Kommune-Norge.  

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Tor Ole Steinsland

    Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
    +47 98 24 70 16