Hopp til hovedinnhold

Foreløpige budsjettrenter 2021 – 2024

Se hva slags foreløpige budsjettrenter vi anbefaler i påvente av rentemøtet i Norges Bank 24. september og ny pengepolitisk rapport.

28.08.2020 / Nyheter

Som tidligere år anbefaler KBN enten å budsjettere flytende rente med utgangspunkt i Norges Banks egne anslag for framtidig renteforventning eller bruke rentemarkedets forventninger til videre utvikling i NIBOR 3mnd. Sistnevnte finnes i KBN Finans og anslagene for utvikling i flytende rentekostnader i systemet baserer seg på dette. Forskjellen mellom disse to alternativene er nå veldig små.

På rentemøtet den 18.august gjentok Norges Bank kommunikasjonen fra før sommeren om at mest sannsynlig vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå en god stund framover.

Norges Bank avholder nytt rentemøte den 24. september og legger da fram ny pengepolitisk rapport. De vil da enten legge fram en ny forventning til videre utvikling i styringsrenten, og dermed også Nibor 3 mnd, eller de vil gjenta tidligere formuleringer om videre utvikling i styringsrenten. 

KBN vil komme med en nytt forslag til budsjettrenter i etterkant av dette rentemøtet og vil bl.a. arrangere webinar fredag 25. september.

snippets.JPGKlikk her for å se bildet i større format.