Hopp til hovedinnhold

Hvor grønt er ditt investeringsbudsjett og investeringsplaner?

Ønsker du bistand til å vurdere om hele eller deler av årets investeringsbudsjett kvalifiserer til grønt lån med redusert rente? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne med en gjennomgang!

29.01.2020 / Nyheter

I 2019 har vi sett at flere kommuner har en økende andel av investeringsbudsjettet som kvalifiserer for grønt lån. I noen kommuner der miljø og bærekraft er høyt på dagsordenen, kan hele årets låneopptak finansieres med grønne lån. Dette er også blitt enklere fordi flere VAR-investeringer nå er dekket av de nye og mer oversiktlige kriteriene for grønne lån.

Last ned kriteriesett for grønne lån (pdf)

Vi vet også at premissene for kommunens investeringer ofte legges før prosjektet kommer inn i investeringsbudsjettet. Vi ser gjerne på hvilke grep dere kan gjøre med framtidige investeringer for at de kan kvalifisere til grønn finansiering.

Furu kommunes investeringsbudsjett

Eksempel på Furu kommunes investeringsbudsjett

Ta kontakt med oss, så ser vi på hvordan vi sammen kan få oversikt over de grønne lånemulighetene for din kommune!

Kontakt oss