Hopp til hovedinnhold

KBNs digitale veikart

KBN skal være ledende på digitale løsninger som skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen. Vi har gjort store endringer i kundeportalen, klimarisikoverktøyet og har flere planer for KBN Finans.

17.12.2020 / Nyheter

Hva har vi gjort i 2020?

 
Lansering av KBN kundeportal

Våren 2020 ble KBNs kundeportal lansert. Hensikten med kundeportalen er å gi våre kunder en digital informasjonskanal med oversikt over utestående lån, ulike dokumenter og muligheten til å både be om lånetilbud og gjøre endringer i eksisterende lån.

Arbeidet med å gi tilgang til kundeportalen pågår og fortsetter videre i 2021. Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlig hvis du ønsker tilgang allerede nå om du ikke fått det. Oversikt over garantiforpliktelser og nye renteguleringer vil fra januar kun være tilgjengelig i kundeportalen.

Kontinuerlig utvikling

Etter lansering har kundeportalen gjennom høsten fått flere oppdateringer som f.eks.

  • Enklere å be om refinansiering direkte fra gjeldsoversikten
  • Ny rapportside med maler for finansreglement
  • Forbedret dokumentområde i kundeportalen
  • Forbedret design og layout
  • Grafisk framstilling av KBNs kredittdata (kommer ved årsskiftet)
Klimarisiko 2.0

I løpet av høsten har KBN lansert ny versjon av klimarisikoverktøyet. Den nye versjonen er blant annet oppdatert med ny kommunestruktur, flere datakilder og et ansiktsløft som skal gjøre den lettere å bruke. Klimarisikoverktøyet inneholder kunnskap om hvordan klimaendringer og overgangen til lavutslippssamfunnet kan være en finansiell risiko for kommuner og hvordan kommunene kan jobbe for å inkludere klimarisikohensyn i kommunale prosesser.

Les mer om dette i nettsaken eller sjekk din kommune i klimarisikoverktøyet.

Hva skal vi gjøre i 2021?

Det digitale utviklingsarbeidet fortsetter med fullt trykk i 2021 og vil bl.a. basere seg på innsikt rundt hvilke behov kundene har. Dette kommer vi til å gjøre både via intervjuer, undersøkelser og andre kanaler.

Mindre løpende forbedringer

Mindre forbedringer kommer fortløpende i kundeportalen og skal f.eks. gi en bedre data om kundens lån (planlagte utbetalinger, detaljert gjeldsoversikt), bedre verktøy (låneforespørsel, finansrapport og også gjøre det enklere å få svar på spørsmål (videos, FAQ, m.m.)     

Integrasjon mellom kundeportalen og KBN Finans

Det jobbes intensivt med å introdusere felles innlogging og integrasjon mellom kundeportalen og KBN Finans. Parallelt jobbes det med å få import av tall fra Stamdata inn i KBN Finans.

Enklere finansforvaltning for kundene

Vi vil i 2021 videreutvikle løsningen med å be om lånetilbud gjennom kundeportalen med ytterligere funksjonalitet. Vi vil også starte arbeidet med å utvikle en bedre løsning for tertialvis finansrapportering med data fra KBN Finans.

Kreditdata og økonomisk frampek

KBNs kredittmodell vil i løpet av 2021 bli tilgjengelig i kundeportalen. Samtidig har vi startet opp med å utvikle en modell som skal framskrive økonomiske utvikling i hver enkelt kommunes inntil 15 år fram i tid. Med utgangspunkt i bl.a. befolkningsframskrivninger og med mulighet til å simulere ulike variabler, og så skal modellen gi scenarier rundt for eksempelvis inndekningsbehov, investeringsbehov, utvikling i gjeldsgrad og behov for netto driftsresultat.