Hopp til hovedinnhold

Godt resultat i krevende år

Kommunalbanken AS (KBN) oppnådde et resultat etter skatt på 1 159 mill. kroner i 2020 mot 1 283 mill. kroner i 2019. KBNs utlån til kommunesektoren vokste med 2,7 pst. i 2020. Det er fortsatt utlån til prosjekter med en tydelig klimaambisjon som opplever den sterkeste veksten.

25.02.2021 / Nyheter

Dette har vært ett av de mest krevende årene i nyere tid, først og fremst med store menneskelige og sosiale konsekvenser. Det har også medført betydelige tilbakeslag i verdensøkonomien og urolige finansmarkeder. Resultatmessig ble 2020 noe svakere enn foregående år. God tilgang til kapital, betydelig etterspørsel etter våre produkter og rekordhøy kundetilfredshet viser imidlertid at KBN har utført sitt samfunnsoppdrag på en god måte, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist 

Bankens inntekter genereres i all hovedsak fra utlånsvirksomheten. Netto renteinntekter for 2020 ble på 1 672 mill. kroner, og er noe lavere enn i 2019. Nedgangen skyldes at KBN raskt reduserte utlånsrenten i takt med rentekuttene fra Norges Bank under koronapandemien. Dette ble gjort for å sikre at kuttene i den norske styringsrenten kom kommunesektoren til gode. 

Kommuner i første linje 

KBN hadde en utlånsvekst på 2,7 pst. i 2020 mot 2,5 pst. i 2019. Mye av veksten kom i årets to siste måneder. Grønne utlån til prosjekter med en klimaambisjon økte med 2,9 mrd. kroner, tilsvarende en vekst på 11,2 pst. fra 2019. Gjeldsveksten i kommunal sektor endte på 8,1 prosent for 2020 og representerer en historisk høy vekst.  

Nedstengningen av samfunnet fikk store konsekvenser for kommunale tjenester og kommunene har siden mars 2020 vært i en mer eller mindre kontinuerlig beredskapssituasjon. Når sektoren likevel endte med et investeringsnivå for 2020 omtrent som forventet, viser det at kommunene og fylkeskommunene parallelt med ekstraordinære oppgaver og krevende forhold i stor grad har vært i stand til å gjennomføre investeringer som planlagt, sier Trumpy Granquist. 

Stabil tilgang tross uro 

I et år preget først og fremst av koronapandemien, men også politisk uro og britisk utmeldelse av EU, har KBN opplevd stabil tilgang til rimelige innlån. God markedstilgang er helt sentralt for å kunne tilby kommunesektoren rimelig og stabil finansiering. KBNs rolle er å tilby attraktiv og langsiktig lånefinansiering uavhengig av markedsforholdene. I løpet av 2020 innvilget banken 547 nye lån på totalt 58 mrd. kroner. Lånene har blant annet gått til å finansiere investeringer i skole, helse og omsorg, vann- og avløp og klimatilpasning. 

Vi opplever at investorer over hele verden ønsker å låne oss penger, fordi de ser på utlån til norske kommuner som en sikker investering. Interessen er god også for våre grønne obligasjoner som finansierer grønne investeringer over hele landet, og vi ser at stadig flere investorer etterspør den informasjonen vi publiserer på prosjektnivå i vår egen miljøeffektrapport. sier Trumpy Granquist 

Betydelig miljøeffekt 

KBN publiserer en egen miljøeffektrapport sammen med årsrapporten for 2020Rapporten presenterer prosjektene KBNs grønne obligasjoner finansierer, og beregnet miljøeffekten av disse. Ved utgangen av 2020 hadde KBN i overkant av 26 mrd. kroner utestående i grønne lån finansiert med grønne obligasjoner, fordelt på 267 prosjekter i kommunesektoren. Beregnet miljøeffekt, målt som CO2 netto redusert eller unngått, var om lag 50 000 tonn i 2020. 

Egenkapitalavkastningen for 2020 var på 7,4 pst. Bankens egenkapital økte med 2 137 mill. kroner i 2020. 

Les årsrapporten for 2020 her. 
Les miljøeffektrapporten for 2020 her.

Kontakt oss

 • Jannicke Trumpy Granquist

  Administrerende direktør (CEO)
  +47 48 40 16 46

  Ansatt siden 2014. Trumpy Granquist kom til KBN fra stilling som Head of Valuation and Accounting i NBIM (oljefondet), hvor hun hadde flere lederroller innenfor finansområdet. Tidligere arbeidet innenfor bank og finans i EY og Simcorp. Har en MSc i Accounting and Finance fra London School of Economics.

 • Tor Ole Steinsland

  Direktør forretningsstøtte
  +47 98 24 70 16

  Ansatt siden 2012. Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gikk fra kommunikasjonsjef i KBN til direktør for forretningsstøtte 15.nov 2021.