Hopp til hovedinnhold

Velkommen til kundeseminar

Høsten 2021 ønsker vi velkommen til kundeseminar.

14.06.2021 / Nyheter

Vi håper at seminarene kan gjennomføres fysisk og har bestilt møtelokaler hvor gjeldende smittevernstiltak kan opprettholdes. Endelig program er under utarbeidelse, men årets seminarer kommer til å dekke følgende områder: 

Videre økonomisk utvikling nasjonalt og globalt – når kommer renteoppgangen?

Tom Pehrsen gir status på effektene av koronasituasjonen, gjenåpningen av samfunnet og hva slags globale utviklingstrekk som vil bli viktig framover. Hva slags renteutvikling kan vi forvente i årene framover?

Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss

Gjennom praktiske eksempler fra kundene legger vi opp til diskusjoner omkring hva som er fornuftige rentestrategier og en god finansrapportering.

Bli ekspert i bruk av KBNs verktøykasse

Vi fokuserer på områder etter ønsker fra deltagerne for å få bedre nytte av våre verktøy, blant annet KBN Finans og Kundeportalen.

Kostra-tall og presentasjon av KBNs kredittmodell for kunden

Vi presenterer siste utvikling i kostra-tallene for regionen og vil samtidig gi en smakebit på nyutviklet løsning med økonomiske nøkkeltall.

Har du spørsmål? Kontakt oss