Hopp til hovedinnhold

Uendret styringsrente – alt tilsier renteøkning i september

KBNs kommentar om mulig renteøkning i september

19.08.2021 / Nyheter

Norges Bank holdt, som vi forventet, styringsrenten uforandret på 0 %. De understreket i tillegg det de sa i juni at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp på møte 23. september, og da med 0,25 %.

Av faktorer som ble nevnt er normalisering av økonomien og fare for finansiell ustabilitet som trekker i retning av renteøkning, mens usikkerheten rundt koronaepidemien vil kunne trekke rentene ned igjen.

Norges Bank anser ikke økt og varig inflasjon som en trussel akkurat nå, og de anser en eventuell økning i inflasjon som forbigående.

Beslutningen medførte ingen store endringer i markedet, der det nå forventes økning i september og i tillegg forventes det at det kommer en renteøkning i desember. Om dette inntreffer vil sentralbankrenten ligge 0,5 % ved utgangen av året og Nibor 3 mnd ligge i området 0,80-1 %.

I september legger Norges Bank også fram ny pengepolitisk rapport med oppdatert rentebane. Dette vil legge viktige premisser for hva vi kan forvente at blir rentenivået i 2022 og framover. Vi starter opp igjen med nye webinar 24. september og da med hovedtema budsjettrenter 2022 – 2024.