Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vellykket innlån med ny referanserente

Onsdag 21. april gjennomførte KBN en vellykket obligasjonsutstedelse på 500 millioner amerikanske dollar. Det spesielle med transaksjonen er at det var det første innlånet en norsk institusjon har gjennomfører med SOFR som referanserente.

23.04.2021 / Nyheter

- Gitt de omfattende interne forberedelsene som lå bak denne transaksjonen var det gledelig  å se at vårt første innlån med SOFR som referanserente ble en suksess. Med dette tar vi et betydelig steg inn i et marked vi er overbevist om at vil bli en viktig finansieringskilde for oss fremover, sier innlånssjef Thomas Møller i KBN.

Lånet på 500 millioner dollar ville tradisjonelt ha vært med rente knyttet til Libor, den til nå dominerende dollarbaserte pengemarkeds- og referanserenten. Kommunalbankens nye lån løper til oktober 2023, og ordreboken nådde 990 millioner dollar.

Libor og Nibor på vei ut?

KBN er en første norske finansinstitusjonen som har lånt til den nye referanserenten SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som forvaltes av New York Fed. SOFR er planlagt som den referanserente som etter hvert vil ta over for USD Libor som internasjonal referanserente. Direktør for kapitalmarkeder i KBN, Sigbjørn Birkeland, mener banken får lavere innlånskostnad og også et forsprang ved å være tidlig ute med å låne til SOFR-rente:

- Vi er først i Norge og blant de første i Skandinavia. Vi har måttet tilpasse og teste våre systemer og har skaffet oss viktig kompetanse. Det går mot slutten for Libor, og når andre følger etter, vil vi ha en fordel av å ha vært tidlig ute, sa Birkeland til Finansavisen.

Effektive innlån gir gunstige utlån

God tilgang til rimelige innlån er helt sentralt for at KBN skal kunne oppfylle sitt mandat, som er å tilby kommunal sektor i Norge stabil og rimelig finansiering.

- Dette innlånet fikk vi til svært gunstige priser. Det gjør det mulig for oss å fortsatt tilby kommunesektoren til stabil og rimelige finansiering, sier direktør for kapitalmarkeder i KBN, Sigbjørn Birkeland.

Investorstatistikk:

Geografisk fordeling

 

Investortype

 

Europa, Midtøsten, Afrika (EMEA)

31 %

Banker (treasury)

53 %

Asia og Oseania (APAC)

4 %

Fondsforvaltere

31%

Amerika

65 %

Sentralbanker og offentlige institusjoner

16 %

Kontakt oss