Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kalkylerente for 2022

Kalkylerenten for 2022 endte på 3,536 prosent, basert på 5 års swaprente på 3,036 prosent pluss et tillegg på 0,50 prosent, jf selvkostforskriften.

04.01.2023 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

5 års swaprente gjennom 2022:

Anslag på kalkylerente 2023

For 2023 prises det i rentemarkedet inn en utflating av 5 års swaprenten. Fra dagens nivå på 3,22 prosent til 3,14 prosent ved utgangen av året. Et beregnet snitt for hele 2023 pluss tillegget på 0,5 prosent gir et anslag på 3,68 prosent i kalkylerente for 2023.

Anslag kalkylerente:

2023 3,68
2024 3,62
2025 3,64
2026 3,69
2027 3,74

 

Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng».

Les mer om veileder til selvkostforskriften på regjeringens nettsider.