Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av Bodø rehabiliteringssenter

Spar og produser mer energi

Inspirasjonshefte for kommuner og fylker.

Hvordan kan kommuner og fylker bidra til energiomstillingen ved strømsparing og strømproduksjon?

Mange kommuner rundt om i landet har investert i en rekke ulike tiltak som kutter strømforbruket og strømregninga. I vårt inspirasjonsheftet kan du lese om noen av dem.

Heftet er et samarbeid mellom KBN og Norsk klimastiftelse. Heftet er del av et felles prosjekt om å spre kunnskap om kommunenes og fylkenes rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, med vekt på investeringer for energieffektivisering og -produksjon.