Hopp til hovedinnhold

Vesentlighetsanalyse 2019

En vesentlighetsanalyse identifiserer relevante tema for virksomheten og setter rammene for aktiviteter og rapportering.

KBN gjennomførte forrige vesentlighetsanalyse høsten 2019, der sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt. Av eksterne interessenter ble det gjennomført intervjuer med eier (KMD), styreleder, KS (representant for kundesiden), CICERO (interessegruppe klima/forskning) og Citi (investor). Temaene som ble identifisert som vesentlige ble delt inn i fem kategorier som utgjør bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet fremover og rapporteringen fra og med 2020.imagegvb1.png