Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Våre samarbeid

KBN samarbeider med en rekke organisasjoner og nettverk for å kunne løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Samarbeid

Sammen har vi utviklet et klimarisikoverktøy for kommunesektoren.
Test din kommunes klimarisiko

Vi jobber sammen om lokalt klimaarbeid, og deler ut prisen for årets lokale klimatiltak.
Vinnere 2020

Vi samarbeider om å formidle kunnskap om lokal klimarisiko og energieffektivisering, og har gitt ut heftene 
Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune? Les heftet (pdf) og
Inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi Les heftet (pdf)

Ungt Entreprenørskap

Sammen med Ungt Entreprenørskap Norge skal vi rette oppmerksomheten mot sosialt entreprenørskap og bærekraft i ungdomsskolen gjennom programmet Elevbedrift. Les mer om samarbeidet her.

Vi samarbeider med KSNorges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) om den årlige Kommuneøkonomikonferansen, den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi.

Vi er en av bidragsyterne til «Nordic Public Sector Issuers’ Position Paper on Green Bond Impact Reporting», som er en guide for miljøeffektrapportering. 

Medlemskap

Vi er medlem av det styrende organet i Green Bonds Principles som er den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner. 

Vi er medlem av EAPB – den europeiske interesseorganisasjonen for offentlige banker.

Prosjekter og initiativer

Vi er stolt brukerpartner i Norges største samfunnsfaglige klimaprosjekt PLATON.