Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Våre samarbeid

KBN samarbeider med en rekke organisasjoner og nettverk for å kunne løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Samarbeid

Sammen har vi utviklet et klimarisikoverktøy for kommunesektoren.

Vi jobber sammen om lokalt klimaarbeid, og deler ut prisen for årets lokale klimatiltak.

Vi samarbeider om å formidle kunnskap om lokal klimarisiko og energieffektivisering. Sammen har vi gitt ut disse heftene:

Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune? (PDF)

Ungt Entreprenørskap

Sammen med Ungt Entreprenørskap Norge retter vi oppmerksomheten mot sosialt entreprenørskap og bærekraft i ungdomsskolen gjennom programmet Elevbedrift.

Vi samarbeider med KSNorges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) om den årlige Kommuneøkonomikonferansen, den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi.

Vi er en av bidragsyterne til «Nordic Public Sector Issuers’ Position Paper on Green Bond Impact Reporting», som er en guide for miljøeffektrapportering. 

Medlemskap

Vi er medlem av det styrende organet i Green Bonds Principles som er den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner. 

Vi er medlem av EAPB – den europeiske interesseorganisasjonen for offentlige banker.

Prosjekter og initiativer

Vi er stolt brukerpartner i Norges største samfunnsfaglige klimaprosjekt PLATON.