Hopp til hovedinnhold

Sentrale rapporteringsprinsipper

Vi er en av bidragsyterne til Nordic Public Sector Issuers (NPSI) "Position Paper on Green Bonds Impact Reporting" og legger dette posisjonsnotatet til grunn for rapportering av miljøeffekt.

Posisjonsnotatet lister opp prinsipper for å kunne levere transparent og konsistent miljøeffektrapportering. Vi gjør vårt beste for å rapportere på en konsistent og virkelighetstro måte. Vi ber likevel investorer og andre interessenter om å tolke rapporteringen med forsiktighet, da det er mye usikkerhet forbundet med denne typen beregninger. 

Sentrale rapporteringsprinsipper

Les mer i Miljøeffektrapport 2019 (pdf)