Hopp til hovedinnhold

Beregnet miljøeffekt

Prosjektenes miljøeffekt er beregnet etter de samme prinsippene som posisjonsnotatet «Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting».

Målet med disse prinsippene er å sikre transparent og konsistent miljøeffektrapportering uten å påføre organisasjonen uforholdsmessig store administrative kostnader. Denne typen beregninger er beheftet med betydelig usikkerhet, og må behandles deretter.

Sentrale rapporteringsprinsipper

Prosjektene vi finansierer med grønne lån (pdf)