Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Bilde av vannledninger

Slik frigjør Strand kommune kapasitet i avløpsnettet

Strand kommune skal nå håndtere vann i separate vannledninger, for å unngå å rense allerede rent regnvann. Målet er å spare energi og å frigjøre kapasitet.

Fra dieseldreven til elektrisk truck

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har høye miljøambisjoner. De skal være en ledende avfallsbedrift, både kvalitets- og miljømessig.

Illustrasjon: Arkitektfirma Grønmo

Innovative energiløsninger i Bodøs nye svømmehall

Svømmehaller krever store mengder vann og energi, men ved å ta i bruk nye energiløsninger og rensesystemer for vann skal Bodø Spektrum oppnå store besparelser.

Produserer biokull og kutter utslipp

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) bytter ut ordinær flisfyring med pyrolyse i nytt biofyringsanlegg.

Friluftsbarnehage i klimavennlige materialer

Hatlelia barnehage er bygd etter passivhus-standard, og har lavt energibehov.

Nytt avfallsanlegg reduserer transportbehovet

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS skal bygge nytt omlastningsanlegg for matavfall, restavfall, papir-papp-plastavfall, samt glass og metallemballasje.