Hopp til hovedinnhold

Åpning av Dælibekken bidrar til mer fisk og mindre flom

Bærum kommune gjenåpner Dælibekken for å gjøre bekken levelig for fisk igjen. Dette bidrar både til bedre overannshåndtering og til at bekken blir levelig for fisk igjen.

Når alt ligger i rør under bakken er det vanskelig å finne og eliminere forurensningskilder. Dette var tilfelle for Dælibekken i Bærum, som tidligere var en god bekk for oppvekst av ørret. Bærum kommune gjenåpner bekken sommeren 2020 for å gjøre elven levelig for fisk igjen. Ikke bare er dette et godt tiltak for det biologiske mangfoldet i urbane områder – dette er også et viktig klimatilpasningstiltak. Åpning av bekken fungerer som et flomdempende tiltak. Elven reduserer vannhastigheten og gir økt kapasitet for å kunne lede vann, og den blir dermed en naturlig avledning av overvann. Bekken er plassert i et område med mange turgående som vil kunne få gode naturopplevelser i et ellers urbant område!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående lån:

26 220 000 kr*

Estimert renterabatt:

330 137 kr

Kategori:

Klimatilpasning

*= per 01.04.2020