Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Ett av Norges største rense- og biogassanlegg

Biogassanlegget på Grødaland er ett av Norges største rense- og biogassanlegg. Anlegget behandler ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall.

18. oktober 2022 var KBN på besøk hos IVAR IKS i Rogaland. IVAR IKS eies av 12 kommuner med et samlet innbyggertall på rundt 360.000, og drifter blant annet biogassanlegget på Grødeland.

Om biogassanlegget

Biogassanlegget består av et forbehandlingsanlegg for matavfall fra husholdninger og dagligvarekjeder, samt forbehandling av slam, septikkslam og annet våtorganisk avfall. Dette behandles deretter med hydrolyse, og biogass blir dannet og sendt ut på gassnettet. Biorestene som er igjen etter prosessen benyttes til gjødsel og jordforbedring.

Hva er biogass?

Biogass er en naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid. Metan og karbondioksid oppstår når mat og organisk avfall råtner.

Miljø- og klimaeffekt

I motsetning til fossil energi er biogassen klimanøytral og fornybar. Biogassen er klimanøytral og fornybar fordi ny CO2 ikke blir tilført, som ikke allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får man både klima- og miljøgevinst.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

331  669 288 NOK

Totalkostnad:

546  000 000 NOK

Kategori:

Fornybar energi

Forventet årlig energiproduksjon:

54 063 309 kWh/år