Hopp til hovedinnhold
Foto: Jo Straube

God grunn til å velge grønt!

For økonomisjefen i Kongsvinger kommune var regnestykket enkelt; med grønt lån fra KBN sparer de 3.7 millioner rentekroner på den nye ungdomsskolen.


Foto: Jo Straube

Malin Westby Skoglund er økonomisjef i Kongsvinger kommune. Skogkommunen «med det grønne hjertet» en time unna Oslo, har akkurat vedtatt sin nye visjon sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger. Det forplikter. Og allerede denne høsten kan byen være stolte over en flunkende ny ungdomsskole bygget i det miljøvennlige materialet massivtre –  finansiert med grønt lån fra KBN. 

– Grønne lån fra KBN gir meg som økonomisjef mulighet til å påvirke at kommunen tar grønne valg, sier Skoglund.

 Med 0,1 prosent billigere rente sparer kommunen 3.7 millioner kroner i løpet av de 40 årene lånet løper. Det gir tyngde til argumentet for å ta miljøvennlige valg.

Trappen er utformet for å være en møteplass og til arrangementer. Foto: Jo Straube

Enkelt regnestykke

Skoglund er ny i jobben, i rundt ett år har hun vært økonomisjef i Kongsvinger. Men hun har lang erfaring som økonomisjef fra nabokommunen, og kjente til KBNs grønne lån fra før. Det var Skoglund selv som foreslo at kommunen skulle låne grønt til den nye ungdomsskolen. Og da hun la frem regnestykket, var det vanskelig å finne gode argumenter for å gjøre det på en annen måte. 

Dette er aller første gang kommunen har tatt opp et grønt lån. Skoglund sier at erfaringene fra kommunens første grønne lån har gitt mersmak, og heretter vil de søke grønne lån til alle byggeprosjekter hvor det er mulig. En psykiatribolig, en dementbolig og en brannstasjon står for tur. 

– For de som tror at det er vanskelig å skaffe til veie dokumentasjonen som kreves for å få grønne lån, kan jeg si med en gang at det er det ikke, sier Skoglund.

Tidlig involvering

Hun mener det er viktig at eiendomssjefen og økonomisjefen har god kontakt så søknaden om grønt lån går lettest mulig.

 – Mitt råd til andre kommuner er å involvere økonomisjefen i byggeplaner så tidlig som mulig. Da kan vi se om byggeprosjektet oppfyller kravene til grønne lån, og eventuelt justere planene for å sørge for at de gjør det, der det er mulig. 

 I dette tilfellet viste det seg at ungdomsskolen de skulle bygge, oppfylte allerede kravene til grønt lån.

 – All nødvendig dokumentasjon finnes allerede hos eiendomsseksjonen, derfor er det heller ikke mye ekstra papirarbeid å søke grønne lån, forteller økonomisjefen.

Miljøprofil

Skoglund er stolt av å jobbe i en kommune med en grønn profil, og av at hun har politikerne i ryggen. Når de tenker miljø, må administrasjonen også gjøre det.

 – Men alle økonomisjefer bør jobbe med en miljøprofil for kommunen sin. Miljøvennlige valg og kostnader må alltid veies mot hverandre. Noen ganger er miljøvennlig dyrere – men da er det viktig å tenke på miljøkostnadene ved ikke å velge grønt. Billigere grønne lån kan også være med å veie opp for ekstra kostnader, sier Skoglund. 

I dette tilfellet viste det seg at prislappen for Kongsvingers nye ungdomsskole i massivtre uansett ikke ble dyrere enn om kommunen hadde bygget i betong og stål. Slik ble det vinn-vinn for både miljøet og økonomien. 

Det er lagt vekt på fargerike detaljer, og elevene er spesielt glad i de grønne skapene. Foto: Jo Straube

 

Alle elever og lærere må bruke innesko for å bevare et godt inneklima og redusere slitasje. Foto: Jo Straube

 

Stilige kunstinstallasjoner rundt omkring på skolen. Foto: Jo Straube

 

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån