Hopp til hovedinnhold

Grønn havnekran skal inspirere verdenen

Norges første grønne havnekran i Karmsund Havn er nå til utstilling for hele verden, og peker på hva en fremtidens havn burde ha.

Med beskrivelsen «grønn havnekran» er det nesten åpenbart at Karmsund Havn fikk innvilget grønt lån hos KBN.

Hvorfor var det viktig for dere å få et grønt lån hos Kommunalbanken?

 – Karmsund Havn arbeider målrettet mot å bli et utstillingsvindu for fremtidens havn. I dette ligger det å satse på «grønne løsninger». Vi er svært glade for at Kommunalbanken belønner grønne investeringer og er med på å gjøre det mulig å ta investeringer i fremtidsrettet teknologi, uttaler Havnedirektør Tore Gautesen.

Denne grønne havnekranen er en av de største i sitt slag i Norden med en løftekapasitet på 154 tonn. Den drives på elektrisitet, noe som gjorde at Karmsund Havn fikk grønt lån av Kommunalbanken for å finansiere denne. Visjonen til havnen er inspirerende nok  «Lean -Clean – Green».  Kranen vil kunne betjene hele kaiområdet på Husøy, og er utrustet for håndtering av containere, bulklast og prosjektlast.

Til spørsmålet om hva som liger bak visjonen «Lean – Clean– Green», svarer Havnedirektøren Gautesen:

– I skjæringspunktet mellom miljøfokus og ny teknologi, skjer det mye spennende. Karmsund Havn har med tanke på dette valgt “Lean, clean and green” som en rettesnor i sitt arbeid. I det ligger det blant annet målsetninger om å være effektiv, rimelig å enkel, være ryddig og ren, bruke mindre energi og bruke mest mulig fornybar energi. Fokus på miljø skal ikke gå på bekostning av en effektiv, økonomisk drift. Karmsund Havn ser på en rekke teknologiske løsninger, som vil gi en svært effektiv og miljøvennlig havn. Havnens prosjekt innenfor teknologi, effektivitet og miljø har fått navnet «Intelliport» – intelligent port system.

Flere hundre gjester inkludert statsminister Erna Solberg var invitert for å feire åpningen av Karmsund Havn. Det var strålende sol og noen harde vindkast innimellom som forventet på Vestlandet. Heine Totland, Bømlos store musikalske sønn, ledet arrangementet og hadde musikalsk innslag til glede både for statsministeren og de fremmøtte, siden han hadde byttet ut flere navn og ord i sangen sin med «statsminister Erna».

Havnedirektør Tore Gautesen smilte fra øret til øret da han holdt sin åpningstale. Denne utbyggingen har involvert mange kommuner, lokalpolitikere og havnesjefer i flere tiår. Havnedirektør Gautesen var tydelig stolt over å endelig ha kommet i havn med dette trinnet av utbyggingen.

– Sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Færre ulykker, mindre støy, og mindre kø. Mindre slitasje, lavere luftforurensing og mindre klimagassutslipp. Derfor legger regjeringen til rette for at mer av godset kan transporteres til sjøs. Vi har en ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Derfor er jeg glad for at Karmsund Havn tar i bruk ny teknologi og smarte løsninger. Og for at dere legger til rette for at aktørene i havnen kan ta miljøvennlige valg. Et godt eksempel på at norsk maritim næring er en viktig motor i den grønne omstillingen, sa  statsminister Erna Solberg i sin tale før hun «klippet snoren» ved bruk av den grønne havnekranen.

Anne Jenny Dvergsdal fra Kommunalbanken var tilstede under åpningen, og holdt en tale under festmiddagen:

– Vi er stolte over å ha vært med på å finansiere utbygginga vi feirer i dag, og spesielt stolte er vi over å ha finansiert den framtidsretta elektriske havnekrana med grønt lån. Derfor er det en stor glede å stå her for å gratulere Karmsund havn med Norges første grønne havnekran. Det stilles høye krav i å kunne få grønne lån, og deres prosjekt var imponerende grønt. Vi må alle jobbe sammen for en bærekraftig fremtid, og vi håper dette grønne prosjekter kan inspirere havner verden rundt til å gjøre flere miljøvennlige tiltak og investeringer slik som dere har gjort. Gratulerer så mye med åpningen, sa senior kundeansvarlig Dvergsdal.

 

Fakta om Karmsund Havn

Karmsund Havn IKS er et av Norges største havneområder med 13 millioner tonn gods og over 50.000 anløp hvert år. Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er Vestlandets største godshavn målt i godsomslag. Havneselskapet har investeringsplaner under gjennomføring for over 400 millioner kroner og totale investeringsprosjekter for nærmere 1,3 milliarder kroner frem mot 2028. I januar 2019 åpnes ny containerterminal og ny ro-ro terminal på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Denne terminalen vil bli et viktig logistikknutepunkt for hele Vestlandet og blir Norges mest moderne havneterminal (Hentet fra Karmsund Havn).

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån