Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Grønt var best og billigst

Nye Ullerud Helsebygg er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie, og Norges største sykehjem i massivtre. Materialvalget var åpenbart da massivtre viste seg å være best på både pris og miljø.

Den politiske ledelsen i Frogn kommune ønsket seg et helsebygg med miljøriktige kvaliteter og tok med seg inspirasjon fra de nyeste studentboligene på Pentagon i Ås inn i anbudskonkurransen.

– Kommunen ba om tilbud på et klassisk stål- og betongbygg eller massivtre eller begge deler fra tilbyderne. Totalt kom det inn sju tilbud hvorav to var i massivtre, forteller enhetsleder for pleie og omsorg i Frogn kommune, Ane Nordskar.

Da valget skulle tas viste det seg at ett av de to tilbudene i massivtre var i overkant av 24 millioner kroner lavere enn det billigste alternativet i stål og betong (se tilbud C i tabellen under). Dermed ble det et lett valg for kommunen som i anbudsdokumentene hadde sagt seg villig til å akseptere en pris som var to prosent høyere på massivtrealternativet. I tillegg er prosjektet finansiert med grønt lån i Kommunalbanken. Det er et lån med rimeligere rentebetingelser som gis til prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning.

Kilde: Bjørn Norvik/ Frogn kommune 

– Vi har vært ute etter det beste, både for beboernes sikkerhet og for de ansattes arbeidsmiljø. Massivtre er det mest miljøvennlige og økonomiske alternativet, men puster også langt bedre enn tradisjonelle byggematerialer, noe som gir gode helseeffekter og et godt inneklima, sier Nordskar.

I dag fremstår tre som mer bærekraftig enn bruk av tradisjonelle materialer som stål og betong i nybygg. I tillegg viser eksemplet Ullerud Helsebygg at det i dag er et konkurransedyktig alternativ takket være nye byggemetoder [1].

Livsløp og økonomi

Livssykluskostnadene (LCC) til bygget var et viktig kriterium og bidro til at valget falt på massivtre. LCC er summen av alle kostnader i hele bygningens levetid, det vil si anskaffelseskostnader og alle kostnader til forvaltning, vedlikehold, utskiftning, utvikling, forsyning, renhold og restverdi etter bruksfasen[2].

Det ble brukt en LCC-revisor i byggeprosessen. Rollen til revisoren er å dokumentere og verifisere at livssykluskostnadene er innenfor kostnadsnivået i tilbudet. For Ullerud Helsebygg viste det seg at livssykluskostnadene blir betraktelig lavere. Med andre ord blir bygget billigere enn det opprinnelige tilbudet anslo.

– Vi er opptatt av å holde livsløpskostnadene nede, helsebygget skal vare lenge og med et minimalt vedlikehold. Derfor er det for eksempel valgt å bruke fibersementplater og mindre felter med tre i fasadene, sier Bjørn Nordvik, prosjektleder i Frogn kommune til Bygg.no

AF Bygg Østfolds totalentreprise med opsjoner og endringer er på ca. 270 millioner kroner uten avgifter.

– Hvis vi regner de totale utgiftene til ca. 300 millioner kroner ekskludert avgifter, får vi over 200 millioner kroner i investeringstilskudd fra Husbanken. Det gir en nettoinvestering for Frogn kommune på under 100 millioner kroner. Det betyr at vi har fått utrolig mye for pengene, slår Nordvik fast.

P.S. Difi har akkurat publisert en kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser som blant annet inneholder kravspesifikasjoner for LCC i nybygg.

Ullerud helsebygg har herlig beliggenhet litt overfor Drøbak ved en stor golfbane - grønt og fint på alle kanter. Foto: Torunn Brånå

Beboer Elsa Irene Hansen trives på Ullerud helsebygg. Foto: Torunn Brånå

Det er anlagt en "sansehage" i samarbeid med kunstner og landskapsarkitekt som er tilrettelagt for eldre uten gressdekke, men et tynt dekke som er lett å gå på. Hagen har mange forskjellige blomster og grønnsaksbed - som en liten botanisk hage. Foto: Torunn Brånå

Flere vinterhager oppe i etasjene så beboere kan sitte lunt og godt og se ut. Foto: Torunn Brånå


Selv om hele bygget er oppført i massivtre, er det nesten ikke synlig treverk i bygget på grunn av vedlikehold på utsiden og brannforskrifter på innsiden. Foto: Torunn Brånå

[1] TreFokus 

[2] Difihttps://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard-export/criteria/37%7C38

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån