Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
gate

Klimasmarte Skårersletta: et løft for kommunen - og økonomien

Skårersletta i Lørenskog blir en klimasmart og hyggelig sentrumsgate som innbyr til aktivitet og opphold. I tillegg sparer kommunen millioner på å finansiere prosjektet med grønt lån i KBN.

Den nye bygaten får sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær. Hele 100 insektsvennlige trær og 1500 busker skal plantes i bed som er konstruert for å håndtere økt nedbør.

Prosjektets tydelige klimatiltak har ført til innvilgelse av grønt lån hos KBN. Lørenskog kommune fikk innvilget 200 millioner kroner i grønt lån, og fikk 0,1 prosentpoeng rabatt på ordinær pris. Ved å velge grønt lån sammenliknet med et ordinært lån gjør at kommunene spare 3,5 millioner kroner i løpet av lånets levetid.

Lørenskog kommune har systematisk satt miljømål og utarbeidet klimabudsjett og -regnskap for alle sine byggeprosjekter. Skårersletta var naturlig som et pilotprosjekt hvor kommunen kunne prøve ut miljøtiltak og sette miljømål i tråd med sin egen klimaveileder. Elisabeth Elle Smelror, assisterende prosjektleder i Lørenskog kommune, oppfordrer alle kommuner til å tenke klimasmart når de har nye prosjekter.

- Utvikling av miljøprioriterte gater er gode tiltak for å bedre miljø og klima generelt. Dette med å legge vekt på helheten ved å regne på miljøvirkninger i hele verdikjeden fra tiltakets lokalisering, strategiske valg, material og kvalitetsvalg er viktig, sier Elisabeth Elle Smelror.

I byggefasen iverksettes flere utslippsreduserende tiltak, som bruk av lavtemperatur asfalt og biodiesel i anleggsmaskiner. Anleggsplassen har som mål at minst 90 prosent av avfallet skal kildesorteres. Når prosjektet er ferdig vil Skårersletta blant annet
ha fjernvarmesentral, avfallssug og gode overvannsløsninger. I tillegg er målsettingen at trafikken blir sterkt redusert.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

197 500 000 kr

Totalkostnad:

745 000 000 kr

Prosjektstart:

2021

Kategori:

Arealbruk og områdeprosjekter