Hopp til hovedinnhold

Klimatiltak ved avslutning av deponi

Krødsherad kommune velger gjør en rekke tiltak for å redusere forurensningen ved avslutning av deponi Slettemoen.

Slettemoen avfallsdeponi ble drevet som deponi for husholdning- og næringsavfall fra omtrent 1980 til 1995 og har i senere tid blitt brukt som mellomlagringssted for slam fra avløp og renseanlegg. Ved avslutning  av dette deponiet velger Krødsherad kommune en rekke tiltak for å redusere forurensningen til et minimum. Avslutningen omfatter blant annet tildekking med tett dekke og rene masser, terrengoverflate som sikrer god avrenning og håndtering av overvann. Samtidig benyttes det et metanoksidasjonsfilter for nedbryting av klimagasser fra det organiske avfallet i deponiet. Multiconsult estimerer at filteret bidrar til en reduksjon på omtrent 5000 tonn klimagassutslipp årlig. Krødsherad velger gode tiltak for å redusere lokal belastning ved nedlegging fra deponiet.  

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående lån:

5 000 000 kr*

Estimert renterabatt:

60 464 kr

Kategori:

Arealbruk og områdeprosjekter

 

*= per 01.04.2020