Hopp til hovedinnhold
Foto: Illustrasjon/iStock

Landstrøm gir store utslippskutt

Sommeren 2019 åpnet Stavangerregionen havn sine to første landstrømanlegg for offshore-skip i Risavika og Stavanger sentrum.

Sjøfarten langs kysten står for store klimagassutslipp og betydelig lokal luft- og støyforurensning. Sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger til kai. Tradisjonelt har skip som ligger til kai fått strømmen fra dieselmotorer og aggregat. Med landstrøm kan skipene i stedet koble seg til strømnettet når de legger til kai. Dermed går erstattes fossilt brennstoff med grønn energi levert av lokale kraftselskap. Med landstrøm i de 28 største havnene i Norge kunne Norge kuttet 356 000 tonn CO2-utslipp i året.

Landstrømanleggene i Risavika og Stavanger sentrum er et godt bidrag til en fossilfri maritim infrastruktur. Ikke bare reduseres globale utslipp, men også lokal luftforurensning og støy.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående lån:

8 225 620 NOK*

Estimert renterabatt:

185 425 kr

Antall landstrømssystem:

To stk.

Kategori:

Transport

*= per 01.04.2020