Hopp til hovedinnhold

Miljøgate i Fitjar – et system for overvannshåndtering

Fitjar Kommune har som et ledd i klimatilpasningsarbeidet oppført et eget system for overvannshåndtering  en miljøgate.

Hyppigere og mer ekstremnedbør som følge av klimaendringer fører med seg økte forekomster av overvann. Investeringer i klimatilpasning bidrar til å ruste lokalsamfunnet mot slike utfordringer, og forebygger mot skader på miljø, infrastruktur og i verste fall helse. Investeringer i klimatilpasning i dag vil lønne seg i morgen. 

Fitjar Kommune har som et ledd i klimatilpasningsarbeidet oppført et eget system for overvannshåndtering  en miljøgate. Prosjektet inkluderer en oppgradering og kapasitetsøkning av vann- og avløpssystemet, og i tillegg skilles overvannshåndteringen fra det øvrige kloakksystemet. Dette bidrar til sikring av trygt drikkevann og redusert forurensning av avløpsvann. Miljøgata gir også området et løft ved å gjøre sentrum mer attraktivt for myke trafikanter og reisende med buss – enda et pluss for folkehelsen!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

 

*= per 01.04.2020