Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Norges første taksonomigrønne skole

Sandefjord kommune holdt ikke tilbake på noe da de planla ny skole. De blir de den første kommunen i landet som følger de strenge kravene i EU-taksonomien med nye Vesterøya skole.

Illustrasjon: Niamo arkitektur AS

– Vi synes det er veldig kult at det ser ut til å bli en kommune som er først ute med å bygge i tråd med EU-taksonomiens høye krav. Vi har holdt på med finansiering av grønne prosjekter lenge, men her er vi på et enda høyere ambisjonsnivå, sier Venil B. Sælebakke, rådgiver for klima og grønn finans i Kommunalbanken.

Kommunalbanken finansierer prosjektet med grønt lån, som blant annet innebærer lavere rente.

– Det har blitt bygget mange energieffektive bygg rundt om i landet som bidrar til lavere klimagassutslipp. Men hvis et bygg skal være i tråd med taksonomien, stilles det enda strengere krav, ikke bare til selve byggingen, men også til utslipp gjennom hele byggets levetid, sier Sælebakke.

Styrer investeringene mot bærekraftige prosjekter

EU-taksonomien er en definisjon på hva som skal til for at en aktivitet kan vurderes som bærekraftig. Den kan brukes som et verktøy for å styre kapital og investeringer inn i de prosjektene som faktisk er bærekraftige.

– I tillegg til at bygget skal være energieffektivt, stilles det også krav til materialbruk, hvor mye avfall fra byggeplassen som skal gjenvinnes og at verken byggeprosessen eller bygningen skal ha noen negativ påvirkning på vann, luft eller omgivelsene rundt bygget. Og så må man ha en plan for hvordan bygget kan resirkuleres ved endt levetid, sier Sælebakke.

Bygge for fremtiden

For det handler ikke bare om her og nå. Kommunene har stor innkjøpsmakt og gjør anskaffelser for titalls milliarder kroner hvert år. De investeringene kommunene gjør i dag skal være med inn i samfunnet 50 år frem i tid, altså langt inn i lav- og nullutslippssamfunnet.

– Vi er helt avhengige av kommunesektoren for å nå de målene Norge har forpliktet seg til. Derfor er vi glade for at Sandefjord går foran og legger seg på et så ambisiøst nivå på bærekraft. De viser hvordan kommunene kan spille en nøkkelrolle i den omstillingen vi skal gjennom, sier Sælebakke og viser til at erfaringene med prosjektet også kan gjøre det lettere for andre:

– Vi er ikke bare en finansieringspartner, men også en kunnskapspartner. Vi ønsker å bygge opp kompetanse både hos oss og hos kunden, en kompetanse vi gjerne deler med andre kommuner som også vil realisere liknende ambisiøse prosjekter.

Ambisiøs klima- og energiplan

Christian Egeberg er eiendomssjef i Sandefjord kommune. Han forteller at kommunen har en klima- og energiplan der det står at kommunen skal redusere sine klimautslipp med 40 prosent innen 2030, og være klimanøytral i egen virksomhet innen 2050.

– Skal vi få til det, må vi rett og slett gjøre noen tiltak. Så da vi fikk spørsmål om vi ville være med på dette pilotprosjektet og få en gunstig låneavtale i Kommunalbanken, sa vi ja, takk, sier Egeberg. Han håper prosjektet også vil gi noen positive ringvirkninger i det lokale næringslivet.

– Disse miljøkravene vil jo treffe dem om noen år. Dette prosjektet er en fin øvingsarena for våre bedrifter i lokalmiljøet. Og så er det en attraktiv satsning også for de store, nasjonale entreprenørene. Det er fin markedsføring å si at du har vært med på denne piloten.

Kommunalbanken AS (KBN):

  • KBN er kommunenes viktigste finansieringspartner
  • Har tilbudt grønne lån med renterabatt siden 2010
  • Har utestående 50 milliarder kroner i grønne lån til mer enn 400 prosjekter over hele landet

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Total bygningsmasse

9 200 kvadratmeter

Antall elever

560 elever og 70 lærere

Investeringsramme

I underkant av en halv milliard kroner

Ferdigstillelse

August 2026