Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nytt avfallsanlegg reduserer transportbehovet

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS skal bygge nytt omlastningsanlegg for matavfall, restavfall, papir-papp-plastavfall, samt glass og metallemballasje.

I dag kjøres matavfallet til Ulsteinvik for omlasting og videresending. Ved hjelp av det nye anlegget vil omlastingen kunne skje i Ørsta/Volda, noe som vil spare omtrent 22.000 km kjøring per år.

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS

Garderober og kontorbygg i tilknytning til omlastingsanlegget vil få oppvarming fra varmepumpe. Selve byggeprosessen skal generere minst mulig avfall, og dette skal gjenbrukes eller gjenvinnes i størst mulig grad. Videre stilles det krav om at materialene skal være egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS

Hallene skal få grønt tak. Slik kan takene brukes som fordrøyingsbasseng ved store nedbørsmengder.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

24 000 000 kr

Totalkostnad:

98 089 580 kr

Prosjektstart:

2020

Kategori:

Avfall og sirkulærøkonomi