Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av nye Voldsløkka skole

Mandag åpner Oslos første plusshus-skole

På Voldsløkka ungdomsskole er både fasaden og taket dekket av solcellepaneler. Panelene utgjør hele 1500 kvadratmeter.

1500 kvadrameter med solcellepaneler blir det strøm av. Faktisk nok strøm til at bygget «går i pluss», derav plusshus.

Hva er et plusshus?

Et plusshus produserer i sin levetid mer energi enn det bruker. Bruken inkluderer materialer, bygging, drift og til slutt å rive huset.

40 prosent av EUs energiforbruk går til bygninger

EU-kommisjonen anslår at rundt 40 prosent av EUs energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og avkjøling. Det er med andre ord et enormt potensial i å redusere klimagassutslipp i bygninger. For å få til reduksjonen trenger vi ambisiøse prosjekter som Voldsløkka skole.

Kommuner i Norge og EU forvalter store bygningsmasser, og spiller derfor en helt sentral rolle på veien mot et klimanøytralt samfunn.

Skole og kulturstasjon

Energiregnskap og solcellepaneler er kanskje ikke det de kommende ungdomsskoleelevene er mest spent på til mandag. Men elevene har mer enn lave klimafotavtrykk å glede seg til de neste tre årene:

  • Ungdomsskolen er bygd for 810 elever fordelt på 8. – 10. trinn
  • Skolen består av et nybygg og det totalrenoverte Heidenreichbygget
  • Grønn skolegård med lokal og åpen overvannshåndtering og grønne arealer med biologisk mangfold og beplantning
  • Bygningen huser også en kulturstasjon der Oslo kulturskole og Voldsløkka scene holder til
  • Nytt sykkelfelt og fortau er ferdigstilt i Uelands gate og Tåsenveien, som sørger for en trygg skolevei.

Vi ønsker elevene på Voldsløkka skole en god skolestart i Oslos første plusshus-skole!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

500 000 000 kr*

Totalkostnad:

661 500 000 kr

Prosjektperiode

2020 - 2023

CO2e unngått + redusert

7,46 tonn

* per 30.04.2023