Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Produserer biokull og kutter utslipp

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) bytter ut ordinær flisfyring med pyrolyse i nytt biofyringsanlegg.

Investeringen gjør det mulig å utnytte problemavfall for å lage et nytt produkt som blant annet kan hjelpe bønder til et bedre jordbruk, og produsere energi samtidig som det kuttes utslipp.

ØRAS Dal Skog - Pyrolyseanlegg under oppføring

ØRAS Dal Skog - Pyrolyseanlegg under oppføring

ØRAS tar daglig imot store mengder ubehandlet trevirke som mates inn i pyrolyseanlegget og blir forkullet til biokull. I denne prosessen dannes bl.a.CO2, men i stedet for at gassene slippes ut i atmosfæren, blir størstedelen av karbonet fanget opp i biokullet som produseres. I tillegg spares utslipp ved at man unngår deponering av aske.

Biokullet kan brukes i kompost, vannrensing og jordforbedring. Kullet kan også benyttes til overvannshåndtering, samt at det binder karbon og næringsstoffer til jorda.

Røykgassen som dannes i pyrolysen vil benyttes i nærvarmeanlegg, og forhindrer dermed utslipp av klimagasser. Returvannet vil igjen gå inn i pyrolyseanlegget, før det varmes opp på nytt.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

8 159 997 NOK

Totalkostnad:

8 400 000 NOK

Forventet årlig energiproduksjon:

1 262 857 kWh/år

Kategori:

Fornybar energi