Hopp til hovedinnhold

Ruster seg mot overvannsproblematikk

Vi forventer hyppigere forekomst av ekstremnedbør i årene som kommer, og en av konsekvensene av dette er mer overvann.

Narvik kommune planlegger en rekke tiltak for å håndtere overvannsproblematikken. De sliter allerede i dag med at overvann vanner ut spillvannet, som gjør at det blir mer krevende å rense. Dette løser de med å skifte ut gamle ledninger som håndterer spillvann og overvann med to separate ledninger. Ved å fjerne overvann fra spillvannsnettet så unngår de å pumpe unødig rent overvann og frigjør kapasitet i spillvannsledningen. De skifter i tillegg ut gamle vannledninger der det er nødvendig i det samme inngrepet. På denne måten oppnår de færre inngrep i naturen og dermed lavere klimagassutslipp.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

59,2 millioner kroner

Totalkostnad:

613 millioner kroner

Prosjektperiode:

2020-2023

Kategori:

Vann og avløp